Холбоо барих

Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Ханну төв, 401 тоот

Спортын мэдээ, сурвалжилга: (+976) 9190-9167
Фото сурвалжилга: (+976) 8606-8646
Хамтын ажиллагаа, статистик: (+976) 9310-3300

Цахим хуудас: koo.mn
Э-шуудан: info@koo.mn
Facebook page: Koo.mn – Их Спортын Ертөнц
Instagram: koomn5
Twitter: koomn5
Anchor (podcast): koomn
Youtube (video): KOO.MN

Их Спортын Ертөнц

KOO.mn цахим хуудас нь 2017 оноос нийтэд нээлттэй Их Спортын Ертөнцийн мэдээ, мэдээллийг спорт сонирхогчдод хүргэхээр хөгжүүлэгдсэн.

Улмаар 2020 оны 05-р сараас “Жи Эн Юу Эс” ХХК болон өргөжиж, Спортын мэдээ, мэдээлэлд суурилсан Спорт статистик, медиа үйлчилгээ бүхий агентлагийн зохион байгуулалтанд орон ажиллаж эхлээд байна.