Энхбаяр Эрдэнэболд

Төрсөн огноо:
23/11/1988
Төрсөн газар:
Улаанбаатар
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
ФС Улаанбаатар
Өндөр:
180
Жин:
75
Байрлал:
Жигүүрийн хамгаалагч
Дугаар:
2