Пүрэвсүрэн Цогт-Очир

Төрсөн огноо:
22/04/1998
Төрсөн газар:
Улаанбаатар
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
ФС Улаанбаатар
Өндөр:
182
Жин:
65
Байрлал:
Хагас хамгаалагч
Дугаар:
17