Эрдэнэчимэг Өнөр-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:
06/01/1999
Төрсөн газар:
Улаанбаатар
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
ФС Улаанбаатар
Өндөр:
170
Жин:
60
Байрлал:
Хамгаалагч
Дугаар:
24