Сүхбаатар Өсөхбаяр

Төрсөн огноо:
21/12/1995
Төрсөн газар:
Увс, Улаангом
Төрөл:
Хөлбөмбөг
Клуб:
ФС Улаанбаатар
Өндөр:
184
Жин:
69
Байрлал:
Хамгаалагч
Дугаар:
5