Нийтлэгч: Б.Цогтбаяр

Спорт бол миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан.