Mobi Үндэсний Дээд Лиг 2022 хуваарь

11/01/2021 Нийтлэгч: 1515
Тойрог 18
1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — СП Фалконс

2 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Дэрэн клуб

4 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Атлетик 220

3 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — ФС Улаанбаатар

0 - 5
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Хаан Хүнс-Эрчим

Тойрог 17
0 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Төв буганууд

0 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Би Си Эйч Лионс

0 - 5
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Улаанбаатар сити

4 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Хангарьд

1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Хаан Хүнс-Эрчим

Тойрог 16
3 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — СП Фалконс

3 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Дэрэн клуб

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Атлетик 220

2 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Ховд

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — ФС Улаанбаатар

Тойрог 15
0 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — ФС Улаанбаатар

1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Хаан Хүнс-Эрчим

0 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Улаанбаатар сити

1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Хангарьд

1 - 9
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Төв буганууд

Тойрог 14
3 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — СП Фалконс

1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Би Си Эйч Лионс

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Ховд

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Атлетик 220

2 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Дэрэн клуб

Тойрог 13
1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Хаан Хүнс-Эрчим

1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — ФС Улаанбаатар

3 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — СП Фалконс

1 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Төв буганууд

2 - 8
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Улаанбаатар сити

Тойрог 12
3 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Хангарьд

11 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Би Си Эйч Лионс

9 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Ховд

0 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Атлетик 220

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Дэрэн клуб

Тойрог 11
2 - 5
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — ФС Улаанбаатар

0 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — СП Фалконс

0 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Дэрэн клуб

2 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Төв буганууд

0 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Хаан Хүнс-Эрчим

Тойрог 10
4 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Улаанбаатар сити

4 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Хангарьд

5 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Би Си Эйч Лионс

5 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Ховд

3 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Атлетик 220

Тойрог 9
5 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Би Си Эйч Лионс

0 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Ховд

4 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Хангарьд

2 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Улаанбаатар сити

1 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Төв буганууд

Тойрог 8
2 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — СП Фалконс

2 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Дэрэн клуб

1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — ФС Улаанбаатар

8 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Ховд

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Атлетик 220

Тойрог 7
0 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Хаан Хүнс-Эрчим

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Улаанбаатар сити

0 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Хангарьд

2 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Би Си Эйч Лионс

1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Төв буганууд

Тойрог 6
1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Атлетик 220

2 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Ховд

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Би Си Эйч Лионс

3 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — СП Фалконс

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Дэрэн клуб

Тойрог 5
1 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Атлетик 220

2 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — ФС Улаанбаатар

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Төв буганууд

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Хангарьд

1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Улаанбаатар сити

Тойрог 4
8 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Би Си Эйч Лионс

9 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Ховд

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Атлетик 220

2 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Дэрэн клуб

2 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Хангарьд

Тойрог 3
0 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — ФС Улаанбаатар

2 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — СП Фалконс

0 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Төв буганууд

0 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — Улаанбаатар сити

0 - 2
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — Хаан Хүнс-Эрчим

Тойрог 2
4 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хаан Хүнс-Эрчим — Хангарьд

1 - 4
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Төв буганууд — Улаанбаатар сити

1 - 1
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Дэрэн клуб — Атлетик 220

4 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

СП Фалконс — Ховд

5 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

ФС Улаанбаатар — Би Си Эйч Лионс

Тойрог 1
5 - 0
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Атлетик 220 — Төв буганууд

2 - 6
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Ховд — Дэрэн клуб

0 - 3
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Би Си Эйч Лионс — СП Фалконс

1 - 7
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Хангарьд — ФС Улаанбаатар

0 - 6
Моби Дээд Лиг 2022
2022

Улаанбаатар сити — Хаан Хүнс-Эрчим

Холбоотой мэдээ